Betongkutteren

Betongkutteren har spesialkompetanse på betongkutting, betongsaging og kjerneboring

Oppdrag i vegg og gulv med inntil 900 mm betongtykkelse utføres.